Home Diese Seite drucken - Print this Page
 
 
 
 
 
 

Vitajte

Vitajte na stránke jedného z najstarších špitálskych kresťanských rytierskych rádov, ktorý pôsobil už od dátumu svojho oficiálneho založenia AD 1099 v Jeruzaleme, resp. vo Svätej zemi.

 

Už približne AD 370 sa vraj staralo zopár arménskych mníchov pod vedením biskupa Baziliusa v Jeruzaleme o chorých na lepru. Títo mnísi sú vlastne pôvodcami „Špitála sv. Lazara“, ktorý založili kresťanské križiacke vojská už pred dobytím Jeruzalema AD 1099. Toto špitálske spoločenstvo sa venovalo starostlivosti o chorých na lepru – choroba bola značne rozšírená medzi kresťanskými križiackymi vojskami. Lazarov rád opatroval malomocných zo všetkých rádov. Neskôr sa menej chorí, resp. vyzdravení rytieri opätovne zúčastňovali pod znamením zeleného kríža Lazarovho rádu („Lazaretu“) bojov vo Svätej zemi – tak vznikol „Vojenský a špitálsky rád svätého Lazara Jeruzalemského“.

 

Lazarovi rytieri autonómneho Veľkopriorátu Slovensko, ako aj na celom svete vyznávajú aj dnes v duchu svojich predchodcov (motto: ATAVIS ET ARMIS) vysoké rytierske ideály ako aj kresťanské hodnoty a etiku. Medzi nich sú prijímaní – ak sa osvedčia - príslušníci všetkých kresťanských náboženských spoločenstiev.

 

Ťažiskom charitatívnej činnosti rádu v Slovenskej republike sú dary liekov nemocniciam, vecné dary domovom dôchodcov a domovom sociálnej starostlivosti, ako aj podpora postihnutých detí a detí zo sociálne slabých rodín.

 

Pozývame Vás na nasledujúce stránky. Nájdete tu informácie o ráde, prípadne o možnostiach podpory aktivít rádu.

 

 

 
 


 
Sitemap   ·   Disclaimer   ·   Kontakty   

Sehr geehrter Besucher! Leider verwenden Sie einen veralteten Browser. Sie können einen sehr guten, sicheren, stabilen und zeitgemässen Browser kostenlos unter dem folgenden Link herunterladen: Firefox Browser auf www.mozilla.org Dieser Browser ist erhältlich für: Windows, MacOS (Apple), iPhone, Android und Linux.